Vejrtrækning under vand med dykkerudstyr

Tag et Padi Open Water diver kursus – Gå ikke ud og dykke uden et dykkercertifikat


Du har allerede lært, at trykket øges med dybden og
reducerer et luftvolumen, mens dets tæthed øges.

Fordi dykkerudstyret giver luft med samme tryk som
omgivelserne, tager hvert åndedræt stadig mere luft fra
din scubadykkerflaske, jo dybere du dykker. Jo dybere du
dykker, jo hurtigere bruger du derfor din luft.

Hvor hurtigt du bruger din luft, afhænger af det forhold
mellem tryk og volumen, som du lige har lært.

• Din luftforsyning varer halvt så lang tid ved
10 meter/33 fod (2 bar/ata), som den gør ved
overfladen (1 bar/ata).

• Din luftforsyning varer en tredjedel så lang tid
ved 20 meter/66 fod (3 bar/ata), som den gør ved
overfladen (1 bar/ata), en fjerdedel så lang tid ved
30 meter/99 fod osv.

Din indåndingshastighed har også indflydelse på,
hvor længe din luftforsyning varer. Du bruger din luft
hurtigere, når du svømmer, end når du er ubevægelig.
Trykket reducerer et luftvolumen ved at presse
molekylerne tættere sammen. Det betyder, at luften
bliver tættere, når du stiger ned. Tæt luft er tungere at
indånde end luft ved normalt overfladetryk. Jo dybere
du befinder dig, jo mere energi bruger du til at trække
vejret.

Desuden forbruger en hurtig vejrtrækning
betydelig mere energi (ved overfladen eller ved en hvilken
som helst dybde) – det kræver cirka fire gange så meget
energi at trække vejret dobbelt så hurtigt. Så jo dybere du
dykker, jo flere kræfter og jo mere energi bruger du, hvis
du trækker vejret hurtigt.

Derfor skal du tage dybe, rolige indåndinger. Dyb og rolig
ind- og udånding er den mest effektive måde at trække
vejret på, når du dykker. Kontrollér dig selv, og dyk
afslappet. For at luften skal vare så længe som muligt,
skal du spare energi og ikke overanstrenge dig. Undgå at
blive forpustet eller stakåndet under vand. Dette vil vi se
nærmere på i sektion to.

Langsom, dyb vejtrækning hjælper dig også til at
håndtere stress og angst. Når en nødsituation eller en
oplevet trussel fremkalder angst, reagerer din krop ved
at øge vejrtrækningen. Men processen fungerer i et vist
omfang begge veje – hvis du trækker vejret langsomt
og kontrollerer åndedrættet, hjælper det med til at
kontrollere og håndtere angst.

Det hjælper dig til at
fokusere på problemer, som er baseret på din træning, i
stedet for på indtrykket.
Hvis du står over for et problem, mens du dykker, skal du
afbryde det, som du er i gang med, og mindske angsten
ved at blive ved med eller igen begynde trække vejret
langsomt og dybt, mens du løser problemet.

#dykkerkursus #Dykkercertifikat #erhvervsdykker #uv-jagt #snorkeludstyr

Skriv et svar